Αφοι Κωνσταντέλου Ο.Ε.

Εργοστάσιο Ηλεκτρομηχανολογικών Κατασκευών

Υδραυλικές Πρέσσες Αζώτου 250Tons & 30Tons

Πρέσσα Πάτημα Νο1

Πρέσσα Πάτημα Νο2

Πρέσσα Πάτημα Νο3

Πρέσσα Κόψιμο Νο1

Πρέσσα Κόψιμο Νο2

Πρέσσα Κόψιμο Νο3

Manual Παραγωγή Λογχών Νο1

Manual Παραγωγή Λογχών Νο2